جمع آوری تورهای زنده گیری پرندگان شکاری در آبادان

همزمان با فصل بازگیری، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان موفق به تخریب ۲ باب کوخه و جمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری از متخلفان شکار شدند.

علی فتحی نیا رئیس و فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان گفت: یگان این اداره دیروز همچون روزهای گذشته از ساعت ۶ صبح اقدام به پایش در سطح حوزه شهرستان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری کردند که در این ماموریت که در حوزه استحفاظی شهرستان آبادان انجام گردید، موفق به تخریب ۲ باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیل ۴ رشته تور و همچنین کشف ۱۰ قطعه کبوتر وحشی شدند.

او ادامه داد: پس از اطمینان از سلامت ۱۰ قطعه کبوتر وحشی در دامن طبیعت رهاسازی شدند.

رئیس و فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان افزود: در این ماموریت دو نفر متخلف شکار دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردیدند.

نوشتن دیدگاه