نقش مهم بخش خصوصی در اشتغالزایی آبادان

پارسا اصیل، سرپرست گمرک آبادان گفت: بخش خصوصی می‌تواند با حمایت از شرکت‌های تولیدی، تسریع در کارها و انتقال کالاهای خود به محل مورد نظر باعث ایجاد اشتغال شود.

محمدرضا پارسا اصیل اظهار کرد: توسعه و رونق منطقه از مهم‌ترین وظایف گمرک است که به سبب آن بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: دغدغه اصلی‌ام در آبادان ایجاد اشتغال است و زمانی که اشتغال به وجود آید به دنبال آن امنیت، رونق و حتی شادی مردم محقق می‌شود.

سرپرست گمرک آبادان در همین خصوص افزود: اکثر مردم آبادان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و رفع این مشکل توسط بخش خصوصی میسر خواهد شد.

پارسا اصیل عنوان کرد: بخش خصوصی می‌تواند با حمایت از شرکت‌های تولیدی، تسریع در کارها و انتقال کالاهای خود به محل مورد نظر باعث ایجاد اشتغال شود.

نوشتن دیدگاه