تمدید قرارداد تهامی با صنعت نفت آبادان

بازیکن جوان تیم صنعت نفت قراردادش را تمدید کرد.

با اعلام باشگاه صنعت نفت آبادان سید فاخر تهامی بازیکن جوان و اینده دار آبادانی که از پرورش یافتگان آکادمی صنعت نفت آبادان است قراردادش را برای یک فصل دیگر با طلایی پوشان تمدید کرد.

نوشتن دیدگاه