آغاز دوره‌های کارآموزی دانشکده علوم پزشکی آبادان از مهر ماه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کلاس‌های درس دانشکده علوم پزشکی آبادان در ترم جاری به صورت مجازی و آموزش از راه دور ارائه خواهند شد و همچنین دوره‌های کارآموزی و کارورزی در گروه‌های دسته‌بندی شده و به صورت دوره‌ای از مهر ماه برگزار می‌شوند.

دکتر سارا مبارک با اشاره به آغاز نیم‌سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰، اظهار کرد: انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول این دانشکده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از روز ۱۰ شهریور ماه به مدت سه روز انجام شد و کلاس‌های درس دانشجویان از ۱۵ شهریور ماه آغاز شده و در حال برگزاری است.

وی در خصوص نحوه ارائه درس‌های این نیم‌سال، گفت: در حال حاضر و تا زمان دریافت بخشنامه جدید از ستاد ملی مبارزه با کرونا، کلاس‌های درس دانشکده علوم پزشکی آبادان به صورت مجازی و آموزش از راه دور ارائه خواهند شد.

همچنین دوره‌های کارآموزی و کارورزی در گروه‌های دسته‌بندی شده و به صورت دوره‌ای از مهر ماه برگزار می‌شوند.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان در پایان گفت: زمان انجام حذف و اضافه دروس یکم و دوم مهر ماه، حذف اضطراری ۱۵ آذر ماه و پایان کلاس‌های نیمسال اول نیز ۱۰ دی‌ماه خواهد بود.

همچنین شروع امتحانات پایانی نیمسال اول از ۱۳ دی‌ماه خواهد بود و در خصوص چگونگی برگزاری امتحانات در موعد مقرر مطابق با شرایط موجود و ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم‌گیری خواهد شد.

نوشتن دیدگاه