کارگران و بازنشستگان شهرداری آبادان حقوق خود را مطالبه کردند

۱۰۰ نفر از بازنشستگان و کارگران شهرداری آبادان روز شنبه با تجمع مقابل ساختمان مرکزی این شهرداری خواستار پرداخت حقوق و دیگر مطالبات خود شدند.

این افراد اظهار داشتند: شهرداری آبادان با وجود وعده داده شده مبنی بر پرداخت حقوق و حق سنوات کارگران و بازنشستگان این شهرداری در پایان هر ماه ، تاکنون ۲ ماه مطالبات و حق سنوات ۲۰۰ نفر از بازنشستگان را پرداخت نکرده است.

آنها اظهار داشت: در چهار ماه گذشته فقط ۲ ماه مطالبات بازنشستگان پرداخت شده و شهرداری در پرداخت ۲ ماه دیگر تعلل کرده است.

بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و مشکلاتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی خود نیز دارند.

 

جمعی از کارگران تجمع کننده شهرداری آبادان نیز اظهار داشتند: کارگران این شهرداری فقط پایه حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه را دریافت کرده و حقوق تیر و مرداد را نیز هنوز دریافت نکرده اند.

آنها افزودند: علاوه بر حقوق، حق بیمه کارگران نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

این کارگران گفتند: بیشتر کارگران یک ماه حقوق و ۲ ماه اضافه کار از شهرداری آبادان طلب دارند این در حالی است که آنان در گرمای طاقت فرسای آبادان خدمت می کنند.

شهرداری آبادان با پرداخت نکردن حقوق و مطالبات کارگران انگیزه ادامه کار را از آنان گرفته است.

آنان افزودند: حدود ۲ هزار نفر کارگر شاغل در شهرداری آبادان چند ماه است که حق بیمه آنها پرداخت نشده است.

 

مدیر روابط عمومی شهرداری آبادان در این خصوص گفت: مطالبات و حق سنوات کارکنان بازنشسته شهرداری آبادان ۲ ماه به تاخیر افتاده که شهرداری پیگیر اخذ عوارض از سایر ارگان‌هاست تا این مطالبات پرداخت شود.

جواد نوروزی افزود: با تلاش شهردار و اعضای شورای شهر تا پایان ماه جاری مبلغی به حساب بازنشستگان شهرداری آبادان واریز خواهد شد.

وی در خصوص مطالبات کارگران شهرداری آبادان نیز گفت: در برخی مناطق یک ماه حقوق به همراه یک ماه اضافه کار و در برخی مناطق نیز یک ماه حقوق و ۲ اضافه کار به کارگران شهرداری پرداخت نشده است که در چند روز آینده حق اضافه کار به حساب کارگران این شهرداری واریز خواهد شد.

نوشتن دیدگاه