نشست زمین، موجب قطعی آب در برخی مناطق آبادان شد

مدیر شبکه آبفا آبادان گفت: نشست زمین در خیابان احمدآباد باعث قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق آبادان شد.

مصطفی مهرانفر پنجشنبه اظهار داشت: شکستگی خط لوله آب در منطقه احمدآباد ظهر امروز باعث نشست زمین شد که درنتیجه این نشست زمین خط لوله آب هزار سی سی این منطقه هم دچار شکستگی شد.

وی افزود: از همان دقایق ابتدایی سه تیم اجرایی آبفا وارد عمل شدند و اکنون مشکل قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق رفع شد.

مدیر شبکه آبفا آبادان گفت: در چند روز اخیر برخی مناطق آبادان با قطعی یا افت فشار آب مواجه بودند که این امر بر اثر فرسودگی شبکه فاضلاب در منطقه احمدآباد بود.

وی تصریح کرد: خطوط فاضلاب آبادان متاسفانه فرسوده و قدیمی است که این فرسودگی باعث شکستگی خط و قطعی آب شده است.

مهرانفر گفت: درصد بیشتری از خطوط آبرسانی آبادان فرسوده است که مجبور به تعویض آن هستیم که این امر باعث قطعی آب در مناطق مختلف خواهد شد.

آبادان دارای ۸۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی است که از این میزان ۳۰۰ کیلومتر نیاز به اصلاح دارد ضمن اینکه احداث ۱۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در این شهر ضروری است.

نوشتن دیدگاه