خبر واگذاری درمانگاه 5 مهر و مرکز بهداشت آبادان صحت ندارد

مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی آبادان با تکذیب خبر واگذاری برخی ساختمانهای این دانشکده گفت: ساختمانهای مربوط به درمانگاه 5 مهر و مرکز بهداشت آبادان در تملک این دانشکده است و خبر واگذاری آنها صحت ندارد.

حسین کایدخورده اظهار کرد: متاسفانه یکی از رسانه‌ها در روزهای گذشته اقدام به انتشار خبری کذب مبنی بر واگذاری برخی ساختمان‌های متعلق به دانشکده علوم پزشکی آبادان کرد که این خبر از اساس غیر واقعی و کذب محض است.

وی افزود: در مطلب منتشر شده در رسانه یادشده درباره واگذاری ساختمان کنونی مرکز بهداشت آبادان و درمانگاه 5 مهر فعلی صحبت‌هایی مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت نداشته و دروغ‌پردازی محض است.

مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی آبادان با تاکید دوباره بر عدم واگذاری 2 ساختمان یادشده، تصریح کرد: در حال حاضر این دانشکده هیچگونه برنامه‌ای برای واگذاری ساختمانهایش ندارد و بدون تردید اگر در آینده نه تنها در مورد این ساختمان‌ها بلکه درباره تمامی زمین‌ها و ساختمان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان قرار بر جابجایی یا واگذاری باشد در وهله ی نخست منافع سلامت عمومی در اولویت است و قطع به یقین کارها طبق قوانین و مقررات پیش خواهد رفت.

کاید خورده یادآور شد: با توجه به انتشار خبر غیر واقعی و بدون پشتوانه ی واگذاری ساختمانهای درمانگاه 5 مهر و مرکز بهداشت در این رسانه ی دارای مجوز رسمی، این دانشکده از حق خود برای پیگیری قانونی و قضایی استفاده خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه