انتصاب مدیر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر آبادان

شهردار آبادان در حکمی مدیر جدید سازمان تاکسیرانی آبادان را منصوب کرد.

دکتر محمود رضا شیرازی شهردار آبادان در حکمی سعید دریس را به عنوان مدیر جدید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر آبادان منصوب کرد.

وی همچنین از زحمات و خدمات علیرضا بازافت مدیر سابق این سازمان قدردانی و برای او در ادامه کار آرزوی توفیق کرد.

آیین معارفه سعید دریس ظهر امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد در سازمان تاکسیرانی و در حضور معاونان اداری مالی و خدمات شهری شهردار و معاون حراست شهرداری آبادان برگزار شد.

نوشتن دیدگاه