سه عملیات نجات در دهانه اروند رود

نیروهای امداد و نجات بندر اروندکنار سه عملیات نجات موفق را در یک روز رقم زدند.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: پس از تماس رادیویی خدمه شناورهای صیادی با مرکز جستجو و نجاتِ بندر اروندکنار نیروی امداد و نجات بندر اروندکنار ، به محل اعزام و با اقدام به موقع جان دو خدمه قایق صیادی را که در دهانه اروند در حال غرق شدن بود ، نجات دادند.

رضا سفاری افزود: در این عملیات توسط شناورِ ناجی ۱۷ در مجموع جان دو نفر خدمه قایق صیادی نجات یافت و به حال نامساعد دو خدمه دیگر نیز رسیدگی شد.

همچنین جان دو بیمارِ دو موتور لنج صیادی دیگر در دهانه اروند رود هم با اعزام تیم عملیاتی امداد نجات یافت.

ملوانان بیمار پس از مداوا و رسیدگی به بندر اروندکنار منتقل شدند.

نوشتن دیدگاه