بازگشت آل کثیر به تمرینات صنعت نفت آبادان

با تصمیم مدیریت باشگاه و کادرفنی تیم صنعت نفت آبادان، عیسی آل کثیر به تمرینات این تیم بازگشت.

ظهر امروز (6 مرداد) جلسه ای با حضور مدیریت باشگاه، کادرفنی تیم و عیسی آل کثیر درخصوص اتفاقات اخیر که منجر به کنار گذاشتن آل کثیر از این تیم شده بود برگزار و موارد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه مدیریت باشگاه موارد انضباطی را به وی گوشزد کرد و کادر فنی نیز به آل کثیر یادآور شدند که به عنوان یکی از بازیکنان باتجربه تیم، انتظار سعه صدر و آرامش بیش تری و در رویارویی با این موضوعات از وی دارند.

مهاجم طلایی پوشان آبادانی نیز از بابت درگیری پیش آمته در آخرین تمرین پیش از اعزام به اصفهان عذرخواهی و ابراز پشیمانی نمود.

بر اساس تصمیم اخذ شده در انتهای این جلسه مقرر شد عیسی آل کثیر از امشب به تمرینات طلایی پوشان بازگردد.

نوشتن دیدگاه