بسته‌های غذایی به افراد تحت قرنطینه آبادان تحویل داده می‌شود

فرماندار ویژه آبادان گفت: برای کنترل کرونا، یک هزار افراد مبتلا در آبادان تحت قرنطینه هستند، ستاد اجرایی کرونا به این افراد بسته‌های غذایی اهدا می‌کند.

زین‌العابدین موسوی اظهار داشت: برای کنترل بیماری کرونا در آبادان تصمیمات محلی بازدارنده خوبی اتخاذ شد و این سبب شد که اوایل شیوع وضعیت آبادان مناسب و از رده‌های بالا به رده‌های پایین میزان شیوع کرونا تنزل پیدا کند.

وی افزود: تصمیمات محلی اثر بازدارنده خوبی در آبادان داشت ولی با رفع این محدودیت‌های محلی و اتخاذ تصمیمات ملی در مقابله کرونا مجدد مثل سایر نقاط کشور کرونا توسعه پیدا کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان بیان داشت: یکی از تصمیمات محلی ایجاد پلیس کرونا در آبادان بود که به دلیل عنوان "پلیس" به ستاد اجرایی مقابله با کرونا تغییر نام یافت. از طرفی رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حالت اختیاری به اجباری تبدیل شد.

وی درباره سیاست‌های کنترلی در آبادان گفت: در این شیوه جدید نیاز نیست تمامی جمعیت آبادان تحت قرنطینه شوند، بلکه افراد و خانواده‌های مبتلا به کرونا تحت کنترل قرار می‌گیرند.

موسوی بیان داشت: در این شیوه یک گروه 200 نفره در آبادان تشکیل شده و یک هزار نفر از افراد مبتلا به کرونا را برای رعایت قرنطینه تحت مراقبت قرار داده و نیازهای مورد نیاز آنها را از طریق بسته‌های غذایی تامین می‌کنند.

وی اظهار داشت: این شیوه محدودیت و رعایت قرنطینه از سوی مبتلایان آمار شیوع کرونا را نزولی کرده و آمار ما نشان می‌دهد آبادان دراین زمینه از شهرهای موفق کشور است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان بیان داشت: وضعیت بیماران بستری آبادان نیز رو به کاهش است و بیمارستان تامین اجتماعی آبادان از شرایط کرونایی خارج شده و به زودی یکی دیگر از بیمارستان‌ها نیز سفید می‌شود.

نوشتن دیدگاه