برگزاری امتحانات علوم پزشکی آبادان به صورت مجازی

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشکده به صورت مجازی خبر داد.

دکتر سارا مبارک اظهار کرد: امتحانات تئوری نیم‌فصل دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸ این دانشکده از یکم تا بیستم مرداد ماه سال جاری به صورت الکترونیکی برای دانشجویان تمام رشته‌ها و در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: تعداد کل امتحانات دانشکده علوم پزشکی آبادان در ترم جاری ۲۷۰ مورد است که در ۱۱ رشته برگزار خواهند شد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به تعداد امتحاناتی که به صورت مجازی به تفکیک رشته‌ها برگزار می‌شوند، گفت: امتحانات پایان ترم به تفکیک رشته‌ها شامل؛ پزشکی عمومی ۶۰ امتحان، اتاق عمل ۲۴، بهداشت عمومی ۲۴، بهداشت حرفه‌ای ۱۴، بهداشت محیط ۲۰، پرستاری ۳۷، علوم آزمایشگاهی ۲۰، فناوری اطلاعات ۲۲، فوریت‌های پزشکی ۱۵، کتابداری ۱۹ و هوشبری ۱۵ امتحان است.

نوشتن دیدگاه