سایت پرورش میگو آبادان ظرفیت پنج‌هزار فرصت شغلی دارد

معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت: سایت پرورش میگو بندر چوئبده آبادان با ظرفیت اشتغالزایی پنج‌هزار نفر باید مجدد احیا شود.

سید زین‌العابدین موسوی چهارشنبه در نشست بررسی توسعه آبزی‌پروری آبادان اظهار داشت: با وجود ظرفیت مناسب آبادان در بخش ماهی و میگو تاکنون اقدام مناسبی برای رونق بازار آنها صورت نگرفته و ماهی و میگوی مورد نیاز این شهرستان از استان‌های همجوار تامین می‌شود.

موسوی افزود: حوضچه‌های پرورش ماهی آبادان بخصوص در چوئبده رها شده‌اند و این در حالی است که برای احداث آنها هزینه زیادی صرف شده است اما به دلیل بدهی به بانک تعطیل شدند.

فرماندار ویژه آبادان گفت:بانک‌ها به جای مصادره اموال و تعطیلی سایت پرورش میگو باید آنها را مجبور به فعالیت برای پرداخت بدهی کند.

وی افزود: نباید در پرورش آبزیان در سایت پرورش میگو چوئبده محدودیتی ایجاد کرد و اگر شرایط برای پروش میگو در این مکان مهیا نیست پرورش ماهی و یا خرچنگ در این مکان جایگزین پرورش میگو شود.

موسوی تصریح کرد: آبزی‌پروری بستری از فعالیت اقتصادی است که اگر این فرصت به خوبی پرورده شود می‌تواند در توسعه درآمدزایی و اشتغالزایی شهرستان آبادان نقش آفرین و اثربخش باشد.

این نشست با اعتراض جلیل مختار یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی که نسبت به حضور نیافتن مسئولان کشوری در نشست معترض بود بدون مصوبه به پایان رسید.

نوشتن دیدگاه