شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) درج شد

شرکت تولید نیروی برق آبادان با نماد «آبادا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سه­ شنبه ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۹ - به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۹۹ با پذیرش سهام شرکت تولید نیروی برق آبادان در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌ی مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۹ شرکت تولید نیروی برق آبادان به عنوان پانصد و چهل و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش «تامین برق، گاز، بخار و آب گرم»، گروه و طبقه «تولید، جمع ­آوری و توزیع برق»، با کد «۴۰۱۰» و نماد «آبادا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

نوشتن دیدگاه