٨۵ نیروی تعدیل شده منطقه آزاد اروند به سرکار خود بازگشتند

محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل تعدیل ٨۵ نیروی شاغل منطقه آزاد اروند در شهرک صنعتی آبادان رفع شد و این عده از فردا به کار خود بازگردانده می‌شوند.

سید مجتبی محفوظی اظهار کرد: موضوع اشتغال و بیکاری جوانان آبادانی خط قرمز ما است و به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد احدی با معیشت مردم بازی بکند.

وی افزود: بعد از اطلاع از تعدیل و بیکاری ٨۵ نیروی انسانی شاغل در بخش شهرک صنعتی زیر نظر منطقه آزاد اروند، موضوع را پیگیری و به شکل جدی به مدیران ذیربط در منطقه آزاد اروند گوشزد شد که هر گونه تعدیل و بیکار کردن نیروی انسانی غیر قابل پذیرش است و با آن برخورد جدی خواهیم کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه امروز مشکل این نیروها رفع شد و از فردا به سر کار خود طبق روال قبلی باز خواهند گشت.

محفوظی در پایان از پیگیری و همکاری خوب مدیران ذیربط منطقه آزاد اروند در خصوص حل مشکل این نیروها تشکر و قدردانی کرد.

نوشتن دیدگاه