تعویض پلاک قدیمی به جدید تنها در منطقه آزاد اروند

مدیرکل گمرک خرمشهر از تعویض پلاک قدیمی به جدید تنها در منطقه آزاد اروند خبر داد.

سلیمانی مدیرکل گمرک خرمشهر گفت: در خصوص تعویض پلاک قدیمی به جدید این کار تنها در منطقه آزاد اروند انجام می شود و تحت هیچ شرایطی غیر از خرمشهر و منطقه آزاد اروند هیچ جای کشور انجام نخواهد شد.

او در ادامه با اشاره به صدور پلاک‌های گذر موقت افزود: یک رویه ای وجود دارد بنام ورود موقت ماشین یا کالا که توسط گمرک منطقه آزاد اروند که به عنوان گمرک جمهوری اسلامی است انجام می شود و تاکنون هیچ محدودیت و مشکلی وجود نداشته است.

مدیرکل گمرک خرمشهر درباره واگذاری خود پلاک ماشین پلاک اروند گفت: این امر مربوط به راهور است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند و مدتی است که پلاک به خرمشهر اختصاص داده نشده ولی ما از لحاظ تشریفات گمرکی کار ورود موقت را انجام میدهیم.

سلیمانی همچنین گفت: صدور پلاک در گمرک خرمشهر متوقف نشده، اما با مشکل تامین پلاک از سوی راهور مواجه شده ایم و این در حالیست که با تصمیم ناظر گمرکات خوزستان روند صدور پلاک گذر موقت در گمرک اهواز هم انجام و تامین پلاک صورت می‌گیرد.

او افزود: در صورت تامین پلاک در گمرک خرمشهر آماده صدور پلاک‌های گذر موقت در این شهرستان خواهیم بود.

نوشتن دیدگاه