چاپ اولین کتاب کرونا در دانشکده علوم پزشکی آبادان

اولین کتاب با موضوع ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی آبادان به زیر چاپ رفت.

دکتر سمانه عباسی؛ استادیار ویروس شناسی پزشکی، معصومه اسدی، مربی اتاق عمل، منا ابراهیم‌زاده؛ مربی پرستاری و دکتر مهشید نقاش‌پور؛ استادیار علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی آبادان، کتابچه پیشگیری از کرونا ویروس با عنوان "101 نکته علمی که می‌تواند زندگی شما را نجات دهد" را ترجمه کردند.

این کتابچه که اولین کتاب با موضوع کرونا در دانشکده علوم پزشکی آبادان است، تحت نظارت دکتر شکراله سلمان‌زاده؛ رییس و دکتر سارا مبارک؛ معاون آموزشی این دانشکده به چاپ رسیده است.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند