انتصاب مدیر امور آب و فاضلاب منطقه آبادان

مصطفی مهرانفر معاونت سابق طرح و توسعه شرکت آبفا روستایی خوزستان به عنوان مدیر امور آب و فاضلاب منطقه آبادان معرفی شد.

با صدور حکمی از سوی صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان و با حضور عادل حرباوی قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، مصطفی مهرانفر به عنوان مدیر امور آب و فاضلاب منطقه آبادان معرفی شد.

این گزارش می افزاید: پس از اعلام یکپارچگی شرکت های آبفا روستایی و شهری و با توجه به اهمیت تامین آب شرب با شاخص کمی و کیفی مطلوب در سطح شهر و روستاهای شهرستان آبادان معاونت سابق طرح و توسعه شرکت آبفا روستایی خوزستان به عنوان مدیر این امور منصوب شد.

شایان ذکر است انتصاب در این سطح نشان از حساسیت و اهمیت آبرسانی به شهر و روستاهای شهرستان آبادان دارد.

گفتنی است پیش از این، مصطفی مهرانفر مسئولیت ریاست اداره تعمیرات و نگهداری و معاونت طرح و توسعه شرکت آبفا روستایی خوزستان را بر عهده داشته است.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند