آغاز به کار کارخانه تولید آسفالت شهرداری آبادان

کارخانه آسفالت شهرداری آبادان پس از مدت ها وقفه،از جمعه ۹ خرداد بر مدار تولید قرار می گیرد.

بهروز مفرشی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان درخصوص یکی از دغدغه ی شهردار آبادان در آغاز کارش گفت: آغاز لکه گیری آسفالت معابر یکی از موارد، مورد تاکید شهردار آبادان بوده و به همین دلیل تولید و تهیه آسفالت برای سازماندهی معابر ضروری است اما کارخانه آسفالت به دلیل تعمیرات قادر به تولید آسفالت نبود است.

او ادامه داد: با پیگیری شهردار آبادان و تلاش مجموعه سازمان عمران شهرداری آبادان ،مشکلات تاسیساتی کارخانه تولید آسفالت پس از مدت ها وقفه برطرف شد و از ۹ خرداد فعالیت خود را از سر می گیرد.

مدیر روابط عمومی واموربین الملل شهرداری آبادان افزود: با راه اندازی این کارخانه اقداماتی نظیر لکه گیری معابر و ترمیم نقاط پرخطر شهر شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مفرشی در پایان گفت: با دستور شهردار آبادان،مدیران سه منطقه شهرداری و سازمان عمران بانظارت معاونت های خدمات شهری ،امور فنی و زیربنایی موظف شدند که با برنامه ریزی و کار مستمر، معابر اصلی و فرعی سطح شهر را از وجود چاله پاک کنند‌.

نوشتن دیدگاه