خدمت جهادگران دانشکده نفت آبادان در مناطق محروم

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت آبادان با بیان اینکه اردوی جهادی این دانشکده ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، گفت: گروه جهادی دانشکده نفت آبادان در قالب تیم‌های ۲۰ نفره هر سال برای رفع محرومیت به مناطق محروم اعزام می‌شود.

رضا حاتمی اظهار کرد: اردوی جهادی دانشکده نفت آبادان ۱۶ و ۱۷ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود. این اردو در دو روز در منطقه کوت ذوالفقاری آبادان که یکی از مناطق محروم است، برپا می‌شود.

وی افزود: عمده فعالیت‌های گروه جهادی دانشکده نفت آبادان شامل فعالیت‌های عمرانی اعم از ساخت و بازسازی پروژه‌های مناطق محروم و بازسازی خانه‌های خانواده‌هایی است که درآمد کمی دارند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت آبادان با بیان اینکه عمده فعالیت‌های جهادی بسیج دانشکده نفت در شهر آبادان است، گفت: هر ساله پس از شناسایی مناطق محروم و خانواده‌های کم‌درآمد، بسیج دانشکده اردوی جهادی تشکیل می‌دهد و دانشجویان به مناطق محروم اعزام می‌شوند.

حاتمی با اشاره به محل تامین هزینه‌های گروه جهادی تصریح کرد: بخشی از بودجه مورد نیاز گروه جهادی، از بسیج دانشجویی دانشکده، بخشی از آن از بودجه خود دانشکده نفت آبادان و بخشی دیگر از هزینه‌ها توسط دانشجویان تامین می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه گروه جهادی دانشکده نفت، اسفند ماه هر سال به مناطق محروم اعزام می‌شود، گفت: گروه جهادی دانشکده نفت آبادان در قالب تیم‌های ۲۰ نفره هر سال برای رفع محرومیت به مناطق محروم آبادان اعزام می‌شود.

نوشتن دیدگاه