طرح بهبود کیفیت آب در آبادان اجرایی شد

مدیر آبفا شبکه آبادان گفت: طرح بهبود کیفیت آب در آبادان با استفاده از ماده جایگزین به جای " زاج " اجرایی شد.

علیرضا خلیلی نیا شنبه از تغییر در ماده تصفیه کننده آب در تصفیه خانه ثامن الائمه آبادان خبر داد و افزود: پیش از این آب با مصرف ماده زاج تصفیه می شد که به دلیل وارداتی و هزینه بر بودن و از سویی به دلیل وجود آلومینیوم در این ماده ، مصرف زاج در تصفیه آب در تصفیه خانه ثامن الائمه آبادان متوقف شد.

وی اظهار داشت: با همت جوانان پرتلاش منطقه موفق شدیم از ماده کلروفریک در تصفیه خانه آب در آبادان استفاده کنیم که بسیار ارزان تر است و بر پایه آهن بنا شده که برای بدن هم فواید زیادی دارد.

مدیر شبکه آبفا منطقه آبادان گفت: تمام سامانه استفاده از این ماده تصفیه کننده از سوی جوانان آبادانی ساخته و وارد مدار شده است. سال گذشته مردم آبادان شوری ۱۲ هزار میکروگرم را تجربه کردند که هم اکنون با ورود آب غدیر به چرخه ای سی آب در این شهرستان به یکهزار میکروگرم کاهش یافته است.

آبادان دارای ۸۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی است که از این میزان ۳۰۰ کیلومتر نیاز به اصلاح دارد ضمن اینکه احداث ۱۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در این شهر ضروری است. به منظور تامین آب آشامیدنی ۶۸ هزار مشترک آبادانی در هر شبانه روز ۱۴۰ هزار متر مکعب آب تصفیه شده در شبکه آبرسانی این شهر تزریق می شود.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند