تصویر / شکستگی لوله آب و گرفتگی فاضلاب در فاز 2 امیرآباد

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

مکان : فاز دو امیرآباد - کوچه پشت املاک پدیده

بیش از بیست روز است که در این کوچه شکستگی لوله آب همراه با گرفتگی فاضلاب باعث ایجاد آبگرفتگی شدید شده است.

نوشتن دیدگاه