جشنواره ایتاپ دانشجویی در آبادان و خرمشهر برگزار می شود

دهم آذر ماه امسال بیست و سومین جشنواره ایتاپ دانشجویی به میزبانی دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می شود.

ورود به این جشنواره که با همکاری مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر و پارک علوم و فناوری استان خوزستان است؛ در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می شود، شرکت کردن در این جشنواره برای تمامی دانشجویان آزاد است؛ بر همین مبنا علاقمندان می توانند تا دوم آذر ماه امسال آثار خود را به سامانه ارسال ایده به نشانی الکترونیکی www.itapf.ir ارسال کنند.

ایتاپ رویدادی است که به ایده پردازان فرصت می دهد تا با طرح ایده خود در جمع سایر شرکت کنندگان، دانشجویان، داوران و فعالان علمی و اقتصادی آن را سنجیده، تجزیه، تحلیل و تکمیل کنند و در نهایت با حمایت پارک علم و فناوری خوزستان به مرحله تجاری سازی برسانند؛ ضمن این که شرکت کنندگان با ایده های جدید دیگران آشنا می شوند و شبکه ای از دوستان و متخصصان را برای ارتباطات آتی، هم افزایی علمی و همکاری های احتمالی خود به وجود می آورند.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند