۳ بیمارستان دانشکده علوم پزشکی آبادان آموزشی شدند

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان از آموزشی شدن ۳ بیمارستان این دانشکده در شهرهای آبادان و خرمشهر خبر داد.

سارا مبارک این سه بیمارستان‌‎ را شامل آیت‌الله طالقانی و شهید بهشتی آبادان و ولیعصر (عج) خرمشهر عنوان کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی مسئول اعتباربخشی آموزشی تمام بیمارستان‌های کشور، این موضوع را به دانشکده علوم پزشکی آبادان اطلاع داد.

وی با اشاره به ابلاغ این موضوع توسط نماینده وزیر بهداشت در زمینه اعتباربخشی و تایید بیمارستان‌های آموزشی افزود: طبق تعاریف تخصصی، بیمارستان آموزشی بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت، یکی از واحدهای دانشکده علوم پزشکی و تحت پوشش آن دانشکده است که از یک یا چند بخش آموزشی مصوب شورای گسترش تشکیل می ‌شود.

وی اظهار کرد: بیمارستان آموزشی یک موسسه آموزشی ارائه‌ دهنده بالاترین سطح خدمات درمانی است که علاوه بر ارائه این خدمات، به امر مهم تربیت نیروی انسانی در حوزه بالینی در سطوح مختلف علوم پزشکی نیز می ‌پردازد.

نوشتن دیدگاه