اعضای هیات بازرسی ستاد انتخابات آبادان معرفی شدند

طی آئینی در محل فرمانداری اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان آبادان معرفی شدند.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان امشب در آئین اعطای احکام اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات گفت: توقع وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم است.

سید زین العابدین موسوی اظهار کرد: به عنوان شخصی که مسئولیت سخت و خطیر برگزاری انتخابات را به عهده دارم، به رعایت اصل امانتداری و اجرای عدالت در انتخابات تاکید می‌کنم.

وی تصریح کرد: شماها مسئولیت سختی را پذیرفتید و باید ماهیت این مسئولیت را به خوبی درک کنید، به طور قطع انتظار وزارت کشور نیز برگزاری انتخابات سالم است.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان یادآور شد: علاوه بر اعضای هیئت نظارت، تمام افراد فعال در ستاد انتخابات شهرستان آبادان باید با هماهنگی توأم با نظارت، کارها را از پیش ببرند.

موسوی با تاکید بر نقش دولت به عنوان قوه اجرایی نظام جمهوری اسلامی، گفت: انتخابات نیز یکی از ماموریت‌های وزارت کشور است که به فرمانداران تفویض شده در این میان باید با رعایت اصل انصاف، حق و حقوق همگان رعایت شود.

وی افزود: وظایف اعضای هیئت بازرسی نیز قائم به شخص است و کسی نمی‌تواند برای انجام وظایفش جایگزین انتخاب کند.

در پایان این آئین احکام اعضای هیئت بازرسی انتخابات آبادان شامل صادق جلالی به عنوان عضو و رئیس هیئت بازرسی، علی سامری، به عنوان عضو و دبیر هیئت بازرسی و مجید قمری، به عنوان عضو هیئت بازرسی به آنان اعطا شد.

نوشتن دیدگاه