اولین جلسه هم اندیشی با فعالان حوزه گردشگری منطقه آزاد اروند برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی با فعالان حوزه گردشگری در ابعاد وسیع و به شکل عمومی با بررسی محورها و موضوعات مختلف برگزار شد.

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در جمع فعالین حوزه گردشگری گفت: در راستای سلسله نشست هایی که قرار است بعد از این بصورت تخصصی در حوزه گردشگری برگزار شود، تصمیم برآن شد اولین جلسه هم اندیشی با فعالان این حوزه در ابعاد وسیع تر و به شکل عمومی با بررسی محورها و موضوعات مختلف انجام و مجموع گفتوگوهایی را داشته باشیم.

محسن قنبری با بیان اینکه هدف اصلی از این نشست شناسایی و تعریف نیازهای گردشگری منطقه و استفاده از ظرفیت های یکدیگر است، افزود: با هم افزایی و هم اندیشی نیازهای گردشگری را شناسایی خواهیم کرد و موانع و مشکلات را پیدا کرده و گره ها را می گشاییم؛ قطعا بخش خصوصی در این مسیر کمک بزرگی است و ما نیز به عنوان حامی امیدوار هستیم در کنارشان بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم زده و در یک مسیر مشترک گام به گام روبه جلو رفته و به نتایجی که بتواند قابل پایش و حرکت رو به جلو را برایمان داشته باشد، برسیم.

به گفته وی قبل از اقدام برای انجام هر کاری باید طرح توسعه آن را تهیه کرد و دانست که در ۳ مرحله کلی شناخت، تحلیل و فرصت ها و ظرفیت ها کدام ها هستند، به کجا خواهیم رسید و اقدامات چگونه است.

قنبری خاطر نشان کرد: در اولین گام سازمان منطقه آزاد اروند، مشاور طرح جامع گردشگری را انتخاب کرد چرا که پیش از این در حوزه های مختلف یک طرح کلی وجود نداشت به همین خاطر یکی از امتیازات طرح جامع گردشگری که حائز اهمیت است را می توان تجمیع تمام طرح های موضوعی و پراکنده موجود دانست.

نوشتن دیدگاه