حضور يک هزار و 700 دانشجو در دانشکده علوم پزشکی آبادان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: با توجه به قبولی‌های کنکور امسال تعداد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان به 1700 نفر رسید.

دکتر سارا مبارک اظهار داشت: در مجموعه 397 دانشجوی جدید در کنکور امسال برای ادامه تحصیل در دانشکده علوم پزشکی آبادان پذیرفته شدند.

وی اضافه کرد: پزشکی 55 نفر، پرستاری (دو نیمسال) 93 نفر، فناوری اطلاعات 22 نفر، علوم آزمایشگاهی 29 نفر، هوشبری 36 دانشجو، 22 نفر در رشته کتابداری، فوریت پزشکی 26 نفر، 30 دانشجوی اتاق عمل، بهداشت حرفه‌ای 23 نفر، 23 دانشجوی جدید در رشته بهداشت عمومی و 29 دانشجوی بهداشت محیط این تعداد را تشکیل می‌دهند که در این بین در رشته بهداشت حرفه‌ای برای اولین بار به صورت سالیانه دانشجو می‌پذیریم.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اینکه زمان ثبت‌نام غیرحضوری این دانشجویان از 27 تا 30 شهریور انجام می‌شود بیان کرد: یکشنبه 31 شهریور در رشته پزشکی، دوشنبه یکم مهر در رشته‌های بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط؛ سه‌شنبه 2 مهر رشته‌های هوشبری و اتاق عمل، چهارشنبه 3 مهر در رشته پرستاری و 5 شنبه 4 مهر در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، کتابداری و فناوری اطلاعات سلامت؛ ثبت‌نام حضوری انجام می‌شود.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند