شبکه آب سه منطقه آبادان قطع شد

شبکه آب سه منطقه پر جمعیت آبادان به منظور تعمیر خطوط لوله صبح چهارشنبه قطع شد.

مدیر منطقه آبفا آبادان چهارشنبه اظهار داشت: خطوط توزیع آب مرکز آبادان به دلیل فرسودگی نیاز به تعمیر داشت که به این دلیل آب برخی مناطق این شهر تا بعد از ظهر امروز با قطعی مواجه شده است.

علیرضا خلیلی نیا افزود: در این مدت مناطق کوی کارگر شمالی، کوی کارگر جنوبی و آبادان مرکزی با قطع آب مواجه هستند.

این دومین بار در یک ماه گذشته است که آب برخی مناطق آبادان برای تعمیر شبکه آب آشامیدنی قطع می شود.

آبادان دارای ۸۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی است که از این میزان ۳۰۰ کیلومتر نیاز به اصلاح دارد ضمن اینکه احداث یکهزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه جدید آبرسانی در آبادان ضروری است.

به منظور تامین آب آشامیدنی ۶۸ هزار مشترک آبادانی در هر شبانه روز یکهزار و ۴۰۰ مترمکعب آب تصفیه شده در شبکه آبرسانی این شهر تزریق می شود.

نوشتن دیدگاه