نامگذاری خیابانی به نام شهدای سینما رکس آبادان

با تصویب شورای نام گذاری شهر، خیابانی در آبادان به نام شهدای سینما رکس نامگذاری شد.

فرمانداری ویژه آبادان در آیین گرامیداشت به یاد شهدای سینما رکس در چهل و یکمین سالروز این فاجعه ملی گفت: با تصویب شورای نام گذاری شهر آبادان، خیابانی که از غرب به بلوار منتظری ، از شرق به میدان طوطی ها و از جنوب به خیابان امیرکبیر منتهی می شود، به نام شهدای سینما رکس تغییر می کند.

میدان موسوم به طوطی ها نیز پس از نصب نشان جدید ، نام شهدای سینما رکس به خود خواهد گرفت.

همچنین مصوب شد بلوار خروجی آبادان به سمت ماهشهر به شهدای سینما رکس نام گذاری شود.

شهردار آبادان هم افزود: به زودی برای طراحی نشان شهری شهدای سینما رکس فراخوان ملی صادر می شود.

قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه ازاد هم گفت در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی منطقه موضوع بازگشت سالروز شهدای سینما رکس به تقویم را مطرح میکنیم و تا تحقق این موضوع پیگیرش خواهیم بود.

در این مراسم مردم آبادان و خرمشهر به یاد شهدای این فاجعه ملی در خیابان شمع روشن کردند و خاطره این شهدا را زنده کردند.

نوشتن دیدگاه