اطلاعیه سازمان منطقه آزاد اروند در مورد موارد مشمول معافیت از مالیات

سازمان منطقه آزاد اروند در اطلاعیه ای اعلام کرد:

با توجه به لزوم بهره مندی و منتفع شدن شهروندان واقع در محدوده منطقه آزاد اروند از مزایا و معافیت های مالیاتی ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موارد ذیل مشمول معافیت از مالیات هستند.

- عوارض مالیات حق تمبر

- عوارض انتقال حقوق تجاری و مجوزهای کسب و کار

- عوارض مالیات مسکونی (نقل و انتقال بیش از یک واحد)

- عوارض ساخت و ساز (انبوه سازان)

- عوارض ناشی از درآمد خودروهای عمومی

- عوارض شناورهای باری

- عوارض مالیات بازرگان

نوشتن دیدگاه