تجمع مالکان خودروهای خارجی در مقابل منطقه آزاد اروند

مالکان خودروهای خارجی امروز مقابل سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند.

این دومین تجمع مالکان خودروهای وارداتی پلاک منطقه آزاد اروند در روزهای اخیر است که نسبت به ترخیص نشدن خودروهای خود اعتراض داشتند.

به گفته مالکان خودروهای وارداتی خارجی ۱۸ ماه از وعده مسئولان منطقه آزاد اروند برای ترخیص خودروهای وارداتی می گذرد اما همچنان خبری از ترخیص نیست، این در حالیست که همه کارهای قانونی انجام شده و قوانین سرزمین مادری نیز شامل این خودروهای وارداتی نمی شود.

نوشتن دیدگاه