بازدید رییس رسانه ملی از صدا و سیمای مرکز آبادان

رئیس رسانه ملی در بازدید از واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز آبادان عملکرد این مرکز را در بخش های مختلف خوب ارزیابی کرد.

دکتر عبد العلی علی عسکری در حاشیه بازدید از واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز آبادان، عملکرد این مرکز را در بخش های مختلف تولیدی ، فنی و عمرانی خوب ارزیابی کرد.

رئیس رسانه ملی در این بازید ضمن دیدار چهره به چهره با کارمندان و کارکنان واحدهای مختلف از جمله صدا ، خبر و سیما ، مرکز آبادان عملکرد این مرکز و مدیر کل آن ر ا خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه شاهد ارتقا این مرکز در بخش های مختلف هستیم.

نوشتن دیدگاه