سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر با توسعه زیرساخت ها تسهیل می شود

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توافق انجام شده با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران زیرساخت های عمرانی و صنعتی در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر در راستای تسهیل سرمایه گذاری ارتقاء می یابند.

سید علی موسوی یکشنبه اظهار داشت: با همکاری منطقه آزاد اروند و شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان تامین و ایجاد زیرساخت های آب و برق، شبکه فاضلاب، صدور مجوز پروانه ساخت، پایان کار و مجوز های تاسیس و بهره برداری تسهیل می شود.

وی با اشاره به سفر آتی محسن صالح‌نیا معاون وزیر صنایع به منطقه آزاد اروند در ۱۷ تیرماه جاری در راستای کاهش موانع پیش‌رو و تحقق اهداف شهرک‌های صنعتی گفت: در این راستا قرار است تفاهم نامه ای منعقد شود.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این سفر روند اقدامات صورت گرفته و در دست اجرای این سازمان در حوزه زیرساختی در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر بررسی می شود.

موسوی ادامه داد: در این راستا واگذاری زمین در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر با پیگیری کارشناسی و حقوقی دنبال خواهد شد.

۱۶۶ واحد صنعتی منطقه آزاد اروند در ۲ شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر فعالیت دارند.

نوشتن دیدگاه