نظافت بازار به جای زندان حکمی که دادگاه آبادان برای ۲ متهم صادر کرد

قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری آبادان، ۲ متهم جوان را به جای زندان، به ۸۰ ساعت نظافت عمومی در بازار ماهی فروشان آبادان محکوم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان روز یکشنبه در خصوص حکم صادره از سوی قاضی شعبه ۱۰۳ آبادان گفت: سعید فریدونی قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری آبادان در رای صادره این متهمان را مکلف به نظافت رایگان سالن‌های عمومی بازار ماهی آبادان در سه روز کاری در هفته و هر مرتبه چهار ساعت و تا سقف ۸۰ ساعت محکوم کرد.

ناصر غلامی اظهار داشت: در صورت تخلف محکومین از اجرای تکلیف قانونی مزبور مجازات تعلیقی به مرحله اجرا در خواهد آمد، وی افزود: دادگستری شهرستان آبادان به جای تحمل مجازات شلاق، حبس و پرداخت جزای نقدی افراد متخلف را به خدمات عمومی محکوم کرده و در این راستا این ۲ نفر نیز به ارائه خدمات عام المنفعه به مردم آبادان محکوم شدند.

وی گفت: تلاش بر این است افراد عموماً به زندان نروند مگر اینکه ضرورت ایجاب کند.

نوشتن دیدگاه