مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ابقا شد

با نظر موافق اعضای هیات مدیره، علی عیسی زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان باقی ماند.

هیات مدیره نفت آبادان امشب تشکیل جلسه داد و پس از سه ساعت بحث و بررسی تمامی اعضا به ابقاء عیسی زاده به عنوان مدیر عامل نفت آبادان به مدت دو سال دیگر رأی دادند.

همچنین در این نشست مقرر شد عیسی زاده تا هفته آینده سر مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را معرفی کند.

نوشتن دیدگاه

فروشگاه اینترنتی سیتی سنتر اروند