کتاب «مبانی تفسیری علامه طبرسی در مجمع البیان» در آبادان رونمایی شد

کتاب «مبانی تفسیری علامه طبرسی در مجمع البیان» اثر شفا شرهانی از دانش آموختگان مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) آبادان، طی مراسمی در این مدرسه رونمایی شد.

این کتاب، پایان نامه سطح سه این بانوی طلبه بوده که داوری شده و مورد تایید اساتید حوزه های علمیه قرار گرفته است. هدف از این رونمایی، ترویج فرهنگ نشر و کتابخوانی، تقدیر از طلاب پژوهشگر، استعدادیابی پژوهشی و ترغیب سایر طلاب مستعد به تالیف پژوهش است.

این کتاب که در چند نسخه محدود چاپ شده به آموزش و پرورش، حوزه علمیه و انتشارات نشر هاجر که انتشارات وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران هست، ارائه شده است.

مؤلف در این کتاب، طی ۵ فصل به بررسی مبانی تفسیری علامه طبرسی مفسر مشهور شیعه در تفسیر شریف مجمع البیان پرداخته است.

در فصل اول این کتاب به مفهوم شناسی و مختصری از زندگی علامه پرداخته شده است، در فصل دوم چگونگی استفاده از تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر مجمع البیان توضیح داده شده است.

موضوع فصل سوم مبانی علامه طبرسی در تفسیر روایی و استفاده از اقوال صحابه و تابعین، موضوع فصل چهارم، مبانی علامه در تفسیر عقلی، موافقان و مخالفان تفسیر عقلی و اجتهادی و نظر علامه در باب تفسیر عقلی است.

در فصل پنجم نیز مبانی علامه طبرسی در اختلافات و قرائت بیان شده‌اند.

گفتنی در این مراسم، از دیگر اثر شفا شرهانی با نام «بررسی جایگاه و شخصیت زنان قبل و بعد از اسلام» نیز رونمایی شد.

مطالب این کتاب در چهار بخش طراحی شده که شامل: کلیات، جاهلیت در عصر کهن و وضعیت زنان در تمدن‌های مختلف، زن از دیدگاه اسلام، نقش اسلام در احیای شخصیت زنان، مبانی شخصیت زن در اسلام و نمونه‌هایی از زنان برجسته مسلمان است.

در بخش چهارم که به جاهلیت در عصر مدرن است، به فمینیسم به عنوان شاخص ترین مکتب غربی از جاهلیت در عصر مدرن پرداخته، در فصل اول به تعریف و بررسی فمینیسم و در فصل دوم به آسیب شناسی فمینیسم پرداخته شده است.

نوشتن دیدگاه