طرح تعریض جاده آبادان - اروندکنار اعتبار ملی گرفت

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تکمیل طرح تعریض و 2 بانده کردن جاده آبادان - اروندکنار از محل اعتبارات ملی بودجه در نظر گرفته شده است.

جلیل مختار اظهار داشت: محور آبادان - اروندکنار یکی از مهمترین محورهای جنوب خوزستان به شمار می رود که به دلیل کم عرض و یک بانده بودن همواره شاهد حوادث خونبار رانندگی است.

وی افزود: به رغم تردد کاروان های راهیان نور و روستائیان بسیاری از این جاده ، طرح تعریض و ایمن سازی جاده آبادان - اروندکنار نیمه کاره رها شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حجم بالای ترافیک محور آبادان - اروندکنار و مسیر تردد کاروان های راهیان نور احداث باند دوم برای این جاده ضروری است ولی تامین اعتبار این طرح سه سال به طول انجامید.

مختار تصریح کرد: 35 کیلومتر از مسیر 50 کیلومتری آبادان - اروندکنار نیاز به تعرض دارد که اعتبار این طرح در آبان ماه سال گذشته در بودجه کشور مصوب شد و مقرر گردید این اعتبار در بودجه سال 98 الحاق شود.

وی افزود: این محور بعد از جنگ تحمیلی به دلیل نداشتن ردیف ملی در بودجه کشور،تعریض نشد ولی از سال گذشته با اخذ ماده 23 از سازمان برنامه بودجه و تصویب در مجلس شورای اسلامی اعتبار مورد نیاز آن مصوب گردید.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: این اعتبار از محل منابع تملک دارایی سرمایه ای تحت عنوان نوار ساحلی جنوب کشور مصوب شده است.

مختار اظهار داشت: در روزهای پایانی اردیبهشت ماه جاری قیر برای زیر سازی پنج الی هفت کیلومتر این جاده تامین می شود و از آن پس اعتبار آن به صورت مستمر تا پایان پروژه تامین می شود.

جاده آبادان - اروندکنار به طول 50 کیلومتر نقش مهمی در تردد کاروان های راهیان نور به محل یادمان شهدای والفجر هشت و نیز روستاهای اروندکنار دارد.

نوشتن دیدگاه