تشکیل هیات موسس خانه مطبوعات اروند

اولین هیئت موسس خانه مطبوعات اروند، حکم خود را از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

با پیگیری های اهالی رسانه آبادان و خرمشهر سرانجام با ارائه حکم به ۵ نفر از اهالی رسانه توسط همایون قنواتی، اولین گام از تاسیس خانه مطبوعات در منطقه آزاد اروند برداشته شد.

قنواتی ضمن ابراز خوشنودی از این اقدام فرهنگی، استمرار و پیگیری این رویداد را مستلزم فعالیت های اهالی رسانه عنوان کرد و افزود: ماموریت هیئت موسس این خواهد بود که با مطالعه اساسنامه تا زمان برگزاری انتخابات اصلی، شرایط را برای عضوگیری و مابقی امور فراهم کنند.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند: کمک به تامین حقوق و گسترش آزادی های قانونی و مسئولانه رسانه های منطقه با رویکرد صنفی، کمک به اقتصاد رسانه، استعداد یابی و حمایت از آموزش و اشتغال نیروهای مستعد، بسط و تقویت ارتباط مطبوعات منطقه با دستگاه های اجرایی و … از جمله اهداف شکل گیری خانه مطبوعات اروند خواهد بود.

لازم به ذکر است اسامی افرادی که به عنوان هیئت موسس انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد؛ سید غدیر رمضانی، احمد امیری، محمدرضا دانیاری، حسین دلیر و عباس مدحجی

نوشتن دیدگاه