تلاش برای انحراف سیلاب به اروند رود و خلیج فارس

برای انحراف سیلاب به اروند رود و خلیج فارس هدایت آب به کانون های ریز گرد در آبادان گزینه پیش روست.

قرار است در طرح ضرب العجلی در ۱۰ کیلومتری خرمشهر با حفر کانالی آب را از اروند وارد نهر خین کنند تا مقداری از ۸۰ میلیون متر مکعب آب تالاب ناصری کم کنند در حال حاضر نیروهای مردمی در ۱۰ کیلیومتری خرمشهر وارد میدان شده اند تا با احداث سیل بند اجازه ورود آب به داخل شهر ندهند در آبادان هم ۷ کیلومتر سیل بند حاشیه جاده آبادان ماهشهر مدام در حال تقویت شدن است تا تنها محور مواصلاتی آبادان باز بماند و در صورت نیاز امداد رسانی شود.

۵۰ هزار هکتار از بیابانهای شرقی آبادان که سالهاست یکی از بزرگترین کانون های ریز گردند و سالهاست آب را ندیده اند، حالا اعضای ستاد بحران تصمیم گرفتند با انفجار موانع بخشی از آب تالاب را راهی این بیابانها کنند تا کمی از حجم آب تالاب شادگان کاسته شود هدایت آب به بیابانها گرچه کانونهای ریزگرد را مهار می کند اما اگر تدابیری برای کنترلش نشود جان ۳۰ هزار آبادانی ساکنان در مناطق مسکن مهر و معمره صنگور به خطر می افتد.

شدت باد های شمال دیشب باعث شد تالاب شادگان مواج شود و سیل بندها فرسایش یابند.

شکسته شدن سیل بند های حاشیه تالاب گرچه با تلاش نیرهای جهادی ۱۲ ساعته مهار شد اما باعث شد شهرک خودرویی آبادان تخلیه شود و مردم تمام خودرو هایی را که برای فروش گذاشته بودند از شهرک خارج و به جای امنی ببرند.

نوشتن دیدگاه