مجوز صید به شناورهای آبادان تا اطلاع ثانوی داده نمی شود

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان گفت:مجوز صید به شناورهای صیادی در آبادان، با توجه به اعلام وضعیت فوق العاده در این شهرستان آبادان داده نمی شود.

علی دانش مهر روز جمعه بیان کرد: به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری مد اکبر و به جلوگیری از خطرات احتمالی برای صیادان به ویژه قایق های موتوری، تا اطلاع ثانوی از خروج شناورهای صیادی در آبادان به دریا جلوگیری می شود.

وی لنگرگاه های اسکله نهر قصر، نهر حد و نهر حمید را به عنوان لنگرگاه های اضطراری برای مراجعه لنج ها و قایق های موتوری صیادی در آبادان اعلام کرد و افزود: با توجه به بسته شدن انهار طبیعی منشعب از اروندرود، شناورها صیادی به این انهار مراجعه کنند.

430 فروند لنج صیادی و 575 قایق موتوری در بنادر صیادی آبادان، اروندکنار و چوئبده به صید و صیادی مشغول هستند.

استانداری خوزستان به دلیل وقوع مد اکبر در آبادان، خرمشهر و شادگان برای سه روز آینده حالت فوق العاده اعلام کرده است.

شدت مد (بازگشت آب از دریا به درون رودخانه و نهرها) در نیمه ماه قمری و هنگام کامل شدن ماه، بیشتر از مدهای عادی است که به مد اکبر معروف است.

نوشتن دیدگاه