شکایت سوشا مکانی از باشگاه صنعت نفت آبادان

سوشا مکانی بازیکن سابق صنعت نفت آبادان به علت پرداخت نشدن طلبش به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از این باشگاه شکایت کرد.

آرش شکرریز وکیل سوشا مکانی ضمن تایید این مطلب بیان کرد: سوشا مکانی با باشگاه "میوندالن" نروژ قرارداد داشت، اما در نیم فصل به تیم صنعت نفت آبادان پیوست و این تیم جنوبی با مکانی قرارداد ۳۰۰ میلیون تومانی منعقد کرد، اما ۲۰۰ میلیون آن را پرداخت نکرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه مکانی در باشگاه نروژی فعالیت می‌کرد و حق این باشگاه را از جیب خود پرداخت کرده بود در نهایت می‌توانستیم از باشگاه صنعت نفت به کمیته تعیین وضعیت فیفا شکایت کنیم، اما با احترام به این باشگاه این مسئله را از طریق کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال پیگیری می‌کنیم.

او در پایان خاطر نشان کرد: جای تعجب دارد که باشگاه صنعت نفت آبادان ۲۰۰ میلیون تومان برای پرداخت بدهی سوشا مکانی ندارد، اما به طور مداوم این تیم در حال جذب بازیکن است. این شکایت به کمیته تعیین وضعیت فوتبال ارجاع شده و قرار است در این کمیته رسیدگی شود.

نوشتن دیدگاه