کشف جسد در گودزباله واقع در جاده امام علی آبادان

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف جسد یک مرد در گود زباله واقع در جاده علی ابن ابیطالب آبادان خبر داد.

سرهنگ سید محسن تقی زاده اظهار کرد: پیش از ظهر امروز مأموران انتظامی جسد مردی را در گود زباله آبادان یافتند.

وی افزود: شواهد ظاهری جسد، نشان از بروز قتل دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان اظهار کرد: در ادامه این موضوع، آتش سوزی در سه دکه اغذیه فروشی واقع در ابتدای جاده آبادان اهواز رخ داد.

سرهنگ تقی زاده همچنین با اشاره به آتش گرفتن پنج خانه واقع در منطقه سلیچ گفت: بروز این دو حادثه در پی کشف جسد نشان از ارتباط میان این سه حادثه دارد.

وی افزود: در حال حاضر اوضاع با حضور مأموران انتظامی تحت کنترل است، تحقیقات بیشتر درباره این حوادث ادامه دارد.

نوشتن دیدگاه