بیشترین حجم تردد در محورهای خوزستان

فرمانده پلیس راه کشور امروز در پلیس راه آبادان - اهواز گفت: تا امروز بیشترین حجم تردد در محورهای خوزستان صورت گرفته است.

سردار حمیدی افزود: دوم فروردین یکی از پرترددترین روزها از ابتدای نوروز و استان خوزستان یکی از مقاصد مهم مسافران برای گردشگری بود.

او از افزایش حوادث گفت و گفت: عمده حوادث به سبقت غیر مجاز و خواب آلودگی بر می گردد.

فرمانده پلیس راه کشور گفت: همکاران ما به منظور راهنمایی رانندگان و زائران راهیان نور در نقاط مختلف حضور دارند و به صورت شبانه روز جاده ها و محورهای ارتباطی منتهی به یادمانهای دفاع مقدس را کنترل می کنند.

او گفت: در سواحل جنوبی خلیج فارس، استانهای خراسان رضوی، فارس، اصفهان،تهران کرمانشاه، همدان و شمال کشور هم تردد بالاست.

نوشتن دیدگاه