رادیو آبادان حائز مقام برتر جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح

رادیو آبادان مقام برتر دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با محوریت پویش ملی ۳۰ - ۶۰ را از آن خود کرد.

برنامه ترکیبی نمایشی شکوفه های اروند رادیو آبادان به تهیه کنندگی محسن حکمت آرا، نویسندگی و کارگردانی سحر حیدریان، صدا برداری احسان دادگر و مجریان کودک اسرار قیم و سیده ملینا حکمت آرا توانستند در دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با محوریت پویش ملی 60 – 30 مقام برتر را کسب کنند.

داوران جشنواره این اثر را شاهکار برنامه سازی ترکیبی نمایشی اعلام کردند.

نوشتن دیدگاه