کارکنان مرکز بهداشت آبادان به دنبال مطالبات خود

200 نفر از کارکنان مرکز بهداشت آبادان برای دریافت مطالبات خود، روبروی دانشکده علوم پزشکی آبادان تجمع کرده اند.

این افراد با گلایه از کاهش حقوق خود می گویند: 7 ماه است که 30 درصد از پایه حقوقشان کسر شده و مدیران قصد ندارد این کسری را پرداخت کنند.

اما رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان در پاسخ به چرایی این موضوع گفت: مراقبین سلامت 20 درصد از حقوقشان را بر اساس عملکرد دریافت می کنند و مسلما هر چقدر عملکرد بهتری داشته باشند حقوق بیشتری در این بخش دریافت می کنند.

شکرالله سلمان زاده افزود: این نیروها پیمانکاری هستند و حقوق آنها مطابق قانون کار پرداخت می شود.

به گفته وی این مشکل سال آینده با واگذاری مراکز بهداشتی به خود آنها، رفع خواهد شد.

نوشتن دیدگاه