رايزنی برای تاسيس شعبه سازمان نظام مهندسی آبادان در کشور عراق

رئيس سازمان نظام مهندسي خوزستان دفتر نمايندگي آبادان از تلاش و عقد توافق نامه اي مبني بر تاسيس شعبه اي از اين سازمان در کشور عراق خبر داد.

عبدالرضا نادريانفر با اشاره به ديدار و نشست با رئيس و اعضاي شوراي شهر زبير و فرماندار اين شهرستان در عراق اظهار کرد: در اين ديدار که در ادامه رايزني هاي قبلي انجام يافته بود صورتجلسه اي منعقد شد که در آن چهارچوب و مدت زمان لازم جهت عقد توافق نامه اي مبني بر تاسيس شعبه اي از سازمان نظام مهندسي دفتر نمايندگي آبادان در کشور عراق و ارائه خدمات مهندسي در رشته هاي پنج گانه مهندسي ساختمان، اعم از طراحي، نظارت و اجراي پروژه هاي ساختماني و زير بنايي شهر زبير توسط مهندسين عضو اين سازمان تهيه و تنظيم گرديده است.

وي ابراز اميدواري کرد در صورت تاييد و تصويب اين توافق نامه در آينده نزديک شاهد حضور فعال مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي خوزستان دفتر نمايندگي آبادان در تمامي زمينه هاي علمي، فني و مهندسي در کشور عراق باشيم.

 

گفتني است از اوايل سال جاري جبار مقدم به نمايندگي از سازمان نظام مهندسي خوزستان دفتر نمايندگي آبادان، رايزني هايي در خصوص تاسيس شعبه اي از اين دفتر نمايندگي در عراق به منظور صدور خدمات فني و مهندسي به اين کشور انجام داده است.

گفتني است؛ در ادامه رايزني هاي قبلي جهت عقد توافق نامه اي مبني بر ارائه خدمات مهندسي به کشور عراق، عبدالرضا نادريان فر رئيس سازمان نظام مهندسي خوزستان دفتر نمايندگي آبادان در سفري چهار روزه به کشور عراق به ديدار فرماندار و مسئولان محلي شهرستان زبير و سرکنسولگري ايران در بصره رفت.

نادريان فر رئيس هيات رئيسه اين دفتر نمايندگي به همراه هياتي متشکل از تعدادي از کارشناسان و مهندسين با سابقه عضو سازمان نظام مهندسي و جبار مقدم نماينده سازمان نظام مهندسي خوزستان دفتر نمايندگي آبادان در عراق، به ديدار احمد سياهپوش سرکنسولگري ايران در بصره و اعضاي شوراي شهر زبير رفت.

در اين ديدار که به دعوت احمد ياسر الصالحي رئيس شوراي محلي شهرستان زبير واقع در استان بصره، با حضور سرکنسولگري ايران و فرماندار اين شهر انجام گرفته بود، نادريان فر طي بازديد از پروژه هاي تعريف شده در استان بصره به تبيين ديدگاه ها و بررسي شرايط عقد قراردادهاي في مابين جهت ارائه خدمات مهندسي در اين استان پرداخت.

فرماندار زبير و ساير اعضاي شوراي محلي اين شهرستان و همچنين رئيس سنديکاي کارفرمايان بصره و جمعي از فعالان صنعت ساختمان اين استان از ديگر مدعوين اين جلسه بودند.

نوشتن دیدگاه