شرکت ۱۲ نوجوان در دوره شبانه‌روزی حفظ یک ساله قرآن در آبادان

در حال حاضر ۱۲ نوجوان در دوره شبانه‌روزی حفظ یک‌ساله قرآن کریم در مدرسه شبانه‌روزی حفظ قرآن امام محمدباقر (ع) آبادان مشغول حفظ قرآن کریم هستند.

فیصل خنفری، مدیر مدرسه شبانه‌روزی حفظ قرآن امام محمدباقر (ع) آبادان درباره برنامه‌ حفظ این مدرسه تخصصی گفت: در حال حاضر ۱۲ نوجوان پسر در مقاطع سنی ۱۴ تا ۱۸ سال در دوره شبانه‌روزی حفظ قرآن این مدرسه مشغول حفظ قرآن کریم هستند.

وی با بیان اینکه چهار نفر از این حفاظ از کشور عراق در این دوره شرکت کرده‌اند، گفت: به دنبال اجرای طرح رحله (آموزش حفظ ۴ جزء قرآن کریم طی ۲ ماه) در شهر سامراء، ۲۴ نفر از جوانان عراقی برای شرکت در دوره حفظ یک ساله قرآن اعلام آمادگی کردند که از این بین چهار نفر به مدرسه آبادان جذب شدند.

خنفری ادامه داد: دوره حفظ یک ساله قرآن این مدرسه شبانه‌روزی به مدت شش ماه است که آغاز شده و شرکت‌کنندگان تاکنون موفق به حفظ ۱۲ جزء قرآن کریم شده‌اند.

به گفته مدیر مدرسه شبانه‌روزی حفظ قرآن امام محمدباقر (ع) آبادان، این مدرسه با هزینه‌های شخصی و همچنین کمک خیرین اداره می‌شود.

خنفری که خود حافظ کل قرآن است، گفت: یکی از آثار حفظ قرآن کریم نگاه آخرتی پیدا کردن به امور است. در پی این نگاه، امور دنیایی انسان هم اصلاح می‌شود و انگیزه فرد در تقویت این بینش بیشتر می‌شود. هر قدر فرد به امور اخروی خود بپردازد، در امور دنیایی خود کمتر با مشکل مواجه می‌شود.

نوشتن دیدگاه