کارگران شهرداری آبادان دست از کار کشیده اند

معاون خدمات شهری شهرداری آبادان دلیل انباشت و وفور زباله در محدوده فعالیت منطقه ۳ شهرداری را دست از کار کشیدن کارگرانش عنوان کرد.

مسعود سلمان زاده گفت: کارگران منطقه سه چند روزی است که به دلیل عدم دریافت حقوقشان دست از کار کشیده اند و این مسئله علاوه بر آنکه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، سبب به تعطیلی کشیده شدن فعالیت منطقه سه شهرداری و حتی شهرداری مرکزی شده است.

وی افزود: در هیچ جای قانون لحاظ نشده، فردی که خواهان دفاع از حق و حقوق خودش است اجازه دارد یک اداره را به تعطیلی بکشاند یا دست از کار بکشد. شیوه رفتار و عمل این کارگران هیچ سنخیتی با قانون ندارد.

سلمان زاده با اشاره دوباره بر اینکه به دلیل عدم فعالیت کارگران شهرداری منطقه سه با انباشت و وفور زباله در این منطقه مواجه شده ایم، اظهار کرد: با توجه به اینکه در پیک بیماری وبا قرار داریم و انباشت زباله عامل تهدید کننده این بیماری است، بر خودمان واجب دانستیم که این معضل را برطرف کنیم و برای این منظور دیشب جلسه ای تشکیل دادیم و مقرر شد تا برای انجام نظافت در منطقه سه شهرداری از نیروهای دیگر مناطق شهرداری و ماشین آلات واحد موتوری استفاده کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری آبادان تصریح کرد: در کمال تعجب امروز هنگامی که ماشین آلات برای نظافت شهر به منطقه سه رسیدند برخی از کارگران معترض در حالی که سوار بر موتور بوده و چهره شان را پوشانده بودند در مقابل شهرداری منطقه سه ظاهر شدند و شروع به تهدید نیروها کردند که باید دست از کار بردارند و این مسئله سبب شد تا نیروهای حاضر در محل به اجبار دست از کار بکشند.

وی اظهار کرد: در نهایت پس از ترک محل توسط این افراد کار نظافت و جمع آوری زباله در محدوده منطقه سه شهرداری به ویژه ذوالفقاری توسط نیروهای مناطق یک و دو شهرداری آغاز کردند و تا بعد از ظهر حجم زیادی از این زباله ها، جمع آوری می شود.

نوشتن دیدگاه