کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماهه خود تجمع کردند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان گفت: حدود ۵ ماه است که حقوق کارگران و کارمندان شهرداری آبادان پرداخت نشده و به همین دلیل این افراد مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

کامران جمال پور، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان در خصوص تجمع امروز کارگران و کارمندان شهرداری آبادان گفت: طبق پیگیری‌هایی که از مسئولین انجام داده ایم، کارگران و کارمندان شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت حقوقشان دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زده اند.

وی افزود: حدود ۵ ماه است که حقوق کارگران و کارمندان شهرداری آبادان پرداخت نشده و به همین دلیل این افراد برای دریافت مطالباتشالن دست به اعتراض زده اند.

جمال پور بیان داشت: این اعتراضات صرفا به دلیل عدم پرداخت حقوق این افراد شکل گرفته است و شنیده شده که حتی یکی از شهرداران مناطق در اعتراضات شرکت داشته است. البته چند ماه است که به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران حتی زباله‌های شهر جمع آوری نشده و مسائل بهداشتی از این قبیل برای اهالی پیش آمده است.

وی تاکید کرد: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان خواستار پرداخت حقوق‌های عقب افتاده این افراد است و در صورتی که تا روز شنبه، ۱۷ آبان ماه به مشکل آنان رسیدگی نشود و باز هم شاهد تجمع کارگران و کارمندان مقابل شهرداری باشیم، قطعا اعضای دفتر بسیج دانشجویی در بین معترضان حضور پیدا می‌کنند.

نوشتن دیدگاه