احداث ساختمان جهت تشکل های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان

معاون توسعه مديريت و منابع دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان از احداث ساختمان جديد تشکل هاي دانشجويي اين دانشکده خبر داد.

دکتر هنگامه پروين اظهار کرد: با توجه به نياز اين دانشکده و فعاليت روز افزون دانشجويان منطقه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بزودي ساختمان تشکل هاي دانشجويي معاونت آموزشي شهرستان آبادان احداث مي گردد.

دکتر پروين افزود: احداث ساختمان مذکور با اعتباري نزديک به 3 ميليارد تومان به مناقصه گذاشته شده است تا شرکت هاي واجد شرايط بتوانند در زمان بندي تعيين شده در مناقصه ثبت نام و اقدام مقتضي به عمل آورند.

وي از متقاضيان شرکت در اين مناقصه خواست: براي کسب اطلاعات بيشتر به منوي اخبار در سايت اين دانشکده به نشاني hn-abn.ajums.ac.ir و http:iets.mporg.ir مراجعه نموده و يا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادهاي دانشکده تماس حاصل فرمايند.

نوشتن دیدگاه